Čestereg
 Istorijat sela
 Geografski položaj
 O.Š. Petar Kočić
 Sport
 Udruženja
 Foto galerija
 Zanimljivosti
 Forum
 Mesna zajednica
 Crkva
 Kontakt

 

 

Geografski položaj
Opština Žitište - Geografski  položaj, granice i veličina

     U Srednjem Banatu u opštini Žitište, nalazi se Čestereg. Opština Žitište se na jugu graniči sa zrenjaninskom, na istoku sečanjskom, na zapadu kikindskom opštinom i na severu sa opštinom Nova Crnja i državnom granicom prema Rumuniji.

     Opština Žitište ima oblik nepravilnog trapeza. U geomorfološkom pogledu opština Žitište najvećim delom leži na itebejskoj depresiji, a manjim na lesnoj terasi. Središnjim delom opštine protiču Stari Begej i Begejski kanal.

Čestereg na mapi Banata

     Opštinu Žitište sačinjavaju 12 naselja : Žitište, Banatski Dvor, Banatsko Višnjićevo, Banatsko Karađorđevo, Begejci, Međa, Novi Itebej, Ravni Topolovac, Srpski Itebej, Torda, Hetin i Čestereg. Sedište opštine je Žitište.

Čestereg - Geografski položaj naselja i atara

      U nizu naselja koja leže na lesno-peščanoj gredi nalazi se i Čestereg. Čestereg se nalazi severno od Žitišta i jugozapadno od Banatskog Karađorđeva. Kroz naselje prolazi međunarodni put br. 149. Do 1963. godine prolazila je pruga uskog koloseka. Iako je Čestereg s ostalim naseljima povezan letnjim putevima, njegov položaj je veoma dobar s obzirom da kroz njega prolazi pomenuti međunarodni put. Pored toga i lokacija naselja je pogodna. Čestereg je izgrađen na 83 metra nadmorske visine, odnosno 4-5  metara više od okolnog terena koji je u prošlosti bio močvarno-barski.

Čestereg na mapi Vojvodine

     Atar se prostire na dve geomorfološke celine : lesno-peščanoj gredi i Itebejskoj depresiji. Lesno-peščana greda spušta se blago prema severozapadu, dok su pregibi prema jugoistoku nešto izražajniji. Ovo je ujedno najviši deo atara i pogodan za gajenje voća i vinograda. Pre drugog svetskog rata poznati su česterečki vinogradi koji su bili locirani na severnoj periferiji naselja.

     Itebejska depresija niža je 4-5 m od lesno-peščane grede. Ona je blago nagnuta prema Starom Begeju. Na njoj su lako uočljive depresije i dolovi u obliku izrazitih meandara, što je svakako posledica fluvijalno- erozivnih i akumulativnih procesa.

 

Čestereg na karti Srbije

Pišite nam

Podržite nas

Važniji telefoni

Drugi o Česteregu

Dobro - Loše

Reč dve o prezentaciji

Preporučujemo

Sajtovi iz okoline

 

 

 

 

 

 
 

 

Copyright: Ljubiša Šujica